Kursy motorowodne

slide_3_

Od kilku już lat w Dublinie, a wcześniej w Polsce, prowadzimy kursy motorowodne na patenty:

 • STERNIKA MOTOROWODNEGO
 • MOTOROWODNEGO STERNIKA MORSKIEGO (TEORIA)

Wszystkie kursy kończą się egzaminem państwowym, który odbywa się w Dublinie.

Organizujemy rejsy stażowe.

Szczegóły telefonicznie:  0862291516

sm_patent

Patent: Sternik Motorowodny

 • Wymagania
  ukończenie 14 roku życia,
  zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.
 • Uprawnienia
  prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
  prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Osoby poniżej 16 lat mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach o mocy do 60 kW.
Patent: Motorowodny Sternik Morski

 • Wymagania
  ukończenie 18 roku życia,
  odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
  zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.
 • Uprawnienia
  prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych,
  prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Dodatkowo patent ten daje uprawnienia jachtowego sternika morskiego, jeśli jego posiadacz ma też co najmniej patent żeglarza jachtowego.