Kursy żeglarskie

slide_4Od kilku juz  lat w Dublinie, a wcześniej w Polsce, prowadzimy kursy żeglarskie na patenty:

 • ŻEGLARZA JACHTOWEGO
 • JACHTOWEGO STERNIKA MORSKIEGO

Wszystkie kursy kończą się egzaminem państwowym, który odbywa się w Dublinie.

Organizujemy rejsy stażowe.

Szczegóły telefonicznie:  0862291516

jsm_patent

Patent: Żeglarz Jachtowy

 • Wymagania
  ukończenie 14. roku życia,
  zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.
 • Uprawnienia
  prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
  prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Patent: Jachtowy Sternik Morski

 • Wymagania
  ukończenie 18. roku życia,
  odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
  zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.
 • Uprawnienia
  prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
  prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Dodatkowo patent ten daje uprawnienia motorowodnego sternika morskiego.